Support
www.sa-nguanphaneng.com
0863985506
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ภาพรวมตรวจสอบตึกสูงและอาคาร

bunyathon | 01-06-2555 | เปิดดู 10555 | ความคิดเห็น 0

ภาพรวมการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

1. ขอบเขตการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

2. รายละเอียดการตรวจสอบ

  • ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ของอาคาร ที่เป็นเรื่องระบบลิฟต์ บันใดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบจัดการมูลฝอย ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ระบบลิฟต์ดับเพลิง  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
  • ดูแลลักษณธบริเวณที่ตรวจสอบ
  • ระบบโครงสร้าง
  • ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
  • ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • ระบบป้องกัยอัคคีภัย
  • การจัดการดูแลระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ความคิดเห็น

วันที่: 15-07-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

สนใจติดต่อ คุณปรีชา หรือ คุณวาสนา

โทร  086-3985506, 02-8707545

Fax : 02-8707763

Email : thaibuildinginspector@hotmail.com